Activitats Eqüestres

El projecte Activitats Eqüestres és una alternativa econòmica en zones rurals. 

El Dia a Cavall és una de les accions pioneres del projecte Activitats Eqüestres, una alternativa econòmica en zones rurals. Aquest projecte és impulsat i liderat des d’ADRINOC, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya. Des d’ADRINOC es creu que el sector eqüestre té un gran potencial  per desenvolupar l’economia dels petits municipis rurals, donant-los una singularitat a l’oferta existent i atraient nous públics. Així es preveu que el seu dinamisme pugui afavorir la generació d’activitat econòmica, constituint-se el sector eqüestre com una alternativa econòmica més per als territoris rurals.

En aquesta línia, el desenvolupament d’activitats eqüestres, ja sigui en la vessant més esportiva, turística i/o social- terapèutica, comporta alhora la generació indirecta d’activitat econòmica. Alhora, la recuperació d’activitats tradicionals que relacionin el món del cavall amb la cultura i el patrimoni i que comportin la preservació del medi natural i rural, contribuiran també a fomentar la creació d’ocupació. I en la vessant més turística, el projecte pot generar també activitat econòmica al territori en beneficiar, indirectament, a altres empreses i agents com allotjaments rurals, restauració, empreses de turisme actiu, empreses d’oci, artesans/es professionals entre altres.

El plantejament d’aquest projecte aporta un valor afegit a totes aquelles iniciatives locals i/o comarcals que s’estan portant a terme i que es plantegen la necessària diversificació econòmica i diferents canvis de tendència de les economies locals i de proximitat. Activitats més basades en un ús eficient i responsable dels recursos i del medi natural; que busquen la desestacionalització del sector turístic rural més tradicional cap a la tendència a un turisme més sostenible, actiu i de natura; que valoritzen el patrimoni natural, cultural i històric dels territoris; i/o que donen respostes a demandes socials en la línia de l’atenció i cura a les persones.

FITXA del projecte d’Activitats Eqüestres (actualització del 2019)

Si vols conèixer el projecte amb més detall, visita la web d’ADRINOC:  https://adrinoc.cat/entitat/projectes-estrategics/activitats-equestres/